Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Kościerzyna

Kościerzyna, Traugutta 6

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, umundurowanej i wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i środki formacji.

Jej nadrzędny cel to ochrona mienia, zdrowia i życia poprzez:

  • udzielanie pierwszej pomocy

  • ratownictwo chemiczne

  • ratownictwo techniczne

  • gaszenie pożarów

  • działania ratownicze

Jako zadania Komendy Powiatowej PSP w Kościerzynie można wymienić na przykład:

  • rozpoznanie i identyfikacja zagrożenia

  • kierowanie jednostek PSP z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa

  • rozpoznanie u osób poszkodowanych stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego

  • wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej PSP

Jeżeli jesteś świadkiem zdarzenia wymagającego interwencji straży pożarnej, zadzwoń pod 112 lub 998.