Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościerzynie

Kościerzyna, ul. Wodna 15

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościerzynie funkcjonuje na obszarze województwa pomorskiego. W swojej działalności skupia się na edukacji społeczeństwa, dokonywaniu kontroli i badań w laboratoriach. Za swój cel postawiła zapewnienie najwyższej jakości tych prac.

Jest to jedna z dwudziestu stacji w województwie pomorskim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku.

Do codziennych czynności, wykonywanych przez pracowników stacji należy nadzór nad warunkami:

  • higieny środowiska

  • higieny wypoczynku i rekreacji

  • higieniczno-sanitarnymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Najnowsze komunikaty i ostrzeżenia możesz znaleźć na stronie internetowej Stacji. Tam uzyskasz również więcej informacji.