Różnorodność i ekologia wiciowców miksotroficznych w wodach Zatoki Gdańskiej - DEMONA

Artykuł sponsorowany
W dniu 9 stycznia 2012 roku Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy podpisał umowę na realizację projektu badawczego współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego.

Polsko-Szwajcarski Program Badawczy jest częścią Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, którego głównym celem jest zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a lepiej rozwiniętymi państwami UE, a w Polsce pomiędzy słabiej a lepiej rozwiniętymi regionami. Środki szwajcarskie przyznane w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego przyczyniają się do ustanowienia i pogłębiania obecnej współpracy w obszarze badań oraz wzmacniania powiązań akademickich pomiędzy Polską a Szwajcarią w zakresie nauki, technologii i innowacji poprzez współpracę naukową.

Projekt otrzymany przez MIR-PIB nosi tytuł „Różnorodność i ekologia wiciowców miksotroficznych w wodach Zatoki Gdańskiej” i akronim DEMONA (Diversity and Ecology of Mixotrophic Nanoflagellates in the Gulf of Gdańsk) i realizowany jest we współpracy z prof. Jakobem Pernthalerem z Uniwersytetu w Zurychu. Kierownikiem projektu jest młoda naukowiec dr Katarzyna Piwosz. Wartość projektu wynosi 1 281 744,00 zł (424 412,13 CHF), z czego 85% tj. 1 089 465,97 zł (360 750,32 CHF) jest finansowane przez Szwajcarię.

Obiektem badań projektu są jednokomórkowe glony, stanowiące podstawę piramidy pokarmowej w Zatoce Gdańskiej. Niektóre z nich są drapieżne, podobnie jak owadożerna rosiczka. Są to tzw. wiciowce miksotroficzne. Takie organizmy zazwyczaj osiągają duże liczebności: może ich być nawet 6 mln w litrze wody, jednak ich bioróżnorodność oraz rola pozostaje nieznana. W ramach projektu zakupiony został nowoczesny mikroskop do obserwacji mikroorganizmów wodnych, właśnie takich jak glony i bakterie, wyposażony w nowoczesne LEDowe oświetlenie. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie , a o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy oraz Polsko-Szwajcarskim Programie Badawczym na stronach , oraz

Dr Katarzyna Piwosz
Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kołłątaja 1
81-332 Gdynia
tel. +48 587-356-288
fax: +48 587-356-110
katarzyna.piwosz@mir.gdynia.pl

Publikacja, współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Dodaj ogłoszenie